จังหวัดสงขลาเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์!!แชร์ข่าวนี้

“จังหวัดสงขลาเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์!!

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกว่า 40 คน

สำหรับนโยบายที่สำคัญ อาทิ การประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว การประกันรายได้เกษตรกรชาวยางพารา สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ สถานการณ์การระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ภาวะเศรษฐกิการเกษตรปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกข้าวที่คาดว่าจะเกิดปัญหาภัยแล้ง

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้นำข้อมูลที่ได้จากการประชุม โดยเฉพาะนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เพื่อนำไปชี้แจงทำความเข้าใจ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือมีความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”