ประจวบคีรีขันธ์ สสจ.เดินหน้าคุมเข้มทุกมาตรการหลังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่นานกว่า 1 สัปดาห์ ** สุรยุทธ ยงชัยยุทธ  รายงาน

แชร์ข่าวนี้

ประจวบคีรีขันธ์ สสจ.เดินหน้าคุมเข้มทุกมาตรการหลังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่นานกว่า 1 สัปดาห์

วันที่ 14 มกราคม นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดมีสถิติผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เพียง 1 รายในการระบาดระลอกใหม่ ปัจจุบันผู้ป่วยรักษาหาย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน และยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเป็นระยะเวลากว่า 1 สัปดาห์ แต่ยังคงต้องเข้มงวดมาตรการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและประสงค์จะพักแรมอยู่ในพื้นที่จะต้องกรอกประวัติข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง หากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินว่ามีความเสี่ยงก็จะต้องกักตัวในที่พักอาศัยหรือเคหะสถานไม่น้อยกว่า 14 วัน

นายแพทย์สุริยะ กล่าวว่า ได้รณรงค์ผู้ประกอบการสร้างมาตรฐาน SHA Plus เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขณะนี้มีโรงแรม สถานประกอบการจำนวนมากที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้ว เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว สำหรับประชาชนหากปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการงดหรือชะลอการเดินทางถ้าไม่มีเหตุจำเป็น มั่นใจว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในภาพรวมจะดีขึ้นอย่างแน่นอนภายในเดือนมกราคมนี้

** สุรยุทธ ยงชัยยุทธ  รายงาน