ชลประทานเริ่มใช้งบ 900 ล้าน วางท่อส่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาหัวหินแก้ปัญหาระยะยาว 15 ปี ** สุรยุทธ ยงชัยยุทธ

แชร์ข่าวนี้

ชลประทานเริ่มใช้งบ 900 ล้าน วางท่อส่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาหัวหินแก้ปัญหาระยะยาว 15 ปี

วันที่ 14 มกราคม นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากเทศบาลเสนอแผนผลักดันให้รัฐบาล เห็นความสำคัญในการใช้น้ำประปาของประชาชนและพัฒนาเมืองหัวหิน ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ซึ่งที่ผ่านมามีผลกระทบต่อการใช้น้ำประปาในด้านอุปโภคบริโภคทั้งปัจจุบันและในอนาคต ล่าสุดกรมชลประทานเริ่มก่อสร้างระบบการส่งน้ำดิบผ่านคลองชลประทาน โดยใช้งบ 900 ล้านบาท จากเขื่อนเพชรบุรีถึงหัวหินระยะทาง 44 กิโลเมตร มีขนาดท่อ 1}000 มิลลิเมตร อัตราการได้รับน้ำ 1,800 ลูกบาศก์เมตร (ลบ. ม.)ต่อชั่วโมง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565 รองรับผู้ใช้น้ำได้ไม่ต่ำกว่า 150,000 คน รับการขยายตัวของเมืองได้ไม่ต่ำกว่า 15 ปีรองรับการลงทุนด้านการท่องเที่ยวได้ทั้งระบบ

“ หากโครงการเสร็จตามเป้าหมายประชาชนชาวหัวหิน จะมีน้ำดิบเพิ่มขึ้นเพื่อผลิตน้ำประปา ไม่ต่ำกว่า 50% มีอัตราเพียงพอต่อผู้ใช้น้ำในปัจจุบันและในอนาคต พร้อมสร้างโรงกรองขนาด 500 ลบ .ม.ต่อชั่วโมง บริเวณหมู่บ้านบ่อฝ้ายหรือบริเวณที่เหมาะสม สามารถจ่ายน้ำประปาในพื้นที่โซนเหนือเกือบทั้งหมด และลดกำลังการผลิตโรงกรองเดิม ส่งผลให้สามารถควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีผลกระทบกับการขาดแคลนน้ำ และคุณภาพน้ำ “นายนพพร กล่าว

” ปัจจุบันเทศบาลใช้น้ำดิบจากเขื่อนปราณบุรี 90% หากมีน้ำดิบจากเขื่อนเพชรบุรี จะทำให้ปริมาณน้ำดิบเพิ่มขึ้นถึง 50% โอกาสที่เมืองหัวหินจะขาดแคลนน้ำคงไม่มีปัญหา หรือหากมีวิกฤตน้ำดิบ ก็ยังสามารถใช้น้ำดิบจากอีกเขื่อนได้ เช่น ปัญหาท่อน้ำดิบแตกชำรุด ทำให้ต้องหยุดซ่อม หรือปัญหาไฟฟ้าดับ หรือปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงจากภัยแล้ง”นายนพพร กล่าว….