เพชรบุรี -พิษโควิด19 ทำหาดชะอำเงียบเหงานักท่องเที่ยวลดลง พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการโรงแรมต้องปรับตัว** บรรณรต-  เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เพชรบุรี -พิษโควิด19 ทำหาดชะอำเงียบเหงานักท่องเที่ยวลดลง พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการโรงแรมต้องปรับตัว

วันที่ 14 มกราคม 2564   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่   ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยวที่ชาดชะอำ สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรีที่เคยคึกคัก  กลับเงียบเหงาบางตาลง ทำให้พ่อค้า แม่ค้าหาบเร่ แผงลอย ต่างพากันนั่งเหงา ซึ่งแตกต่างจากก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไรรัสโคโรนา (COVID-19) ที่จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวที่ชายหาดอย่างเนื่องแน่  ส่วนภาคธุรกิจการโรงแรมชะอำ-หัวหิน ต้องปรับตัวลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้อยู่รอด

นายประสาร (ลุงช้าง)พรหมศรี อายุ 56 ปี เจ้าของร้านอาหารทะเลสดลุงช้างริมชายหาดชะอำ  กล่าว่า ด้านผู้ประกอบการอาหารทะเลริมชายหาดชะอำ  ช่วงนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว เลือกซื้ออาหารทะเล เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีแล้วยังเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19  ทำให้ผู้ประกอบการอาหารทะเลสด ต้องประคองตัวเอง  ลดรายจ่ายและภาระ  ส่วนรัฐบาลก็มองจะยุ่งๆ ถ้าสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าได้ ก็ขอให้ดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วน  แต่เบื้องต้นผู้ประกอบการต้องช่วยเหลือตนเองด้วย

ขณะที่นายวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก  กล่าวว่า  ทางภาคธุรกิจการโรงแรมเมืองชะอำ –หัวหิน ต้องปรับตัวให้อยู่รอดจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยการปรับลดราคาห้องพัก จัดโปรมโมชั้นให่ลูกค้า  ปรับลดวันทำงานและเงินเดือนของพนักงาน ลูกจ้าง บ้างก็ปิดกิจการชัวคราวไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น     ในอนาคตทางภาคธุรกิจการโรงแรมเมืองชะอำ หัวหิน จะต้องจะดำเนินการวางแผนด้านการท่องเที่ยว ปลายปี2564  2565  2566 และวางแผนระยะยาว  เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวชาวไทย   ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็น่าจะเป็นช่วง ปี 2565 ถ้าสายการบินสามารถเปิด Open ได้   ในส่วนของตลาดการท่องเที่ยวชาวไทยในทุกภูมิภาค ทางภาคธุรกิจกำลังมองว่าจะดึงกลยุทธอะไรเข้ามา ได้อย่างไร  หรือจัดการประชุม  สัมมนา  จัดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกภูมิภาคเดินทางมาทัศน์ศึกษา   มาศึกษาเรียนรู้ทางศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี –จ.ประจวบ ได้หรือไหม

ส่วนทางด้านการตลาดและการท่องเที่ยวโรงแรมจะจัดการประชุม สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวโดยเร็ววันนี้    เพื่อจะร่วมกันมุ่งสู่ไปในทิศทางไหน  พร้อมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้ นักท่องเที่ยวได้ทราบกัน  จึงอยากให้หน่วยงานต่างๆและผู้ประกอบการภาคเอกชน เข้ารวมกลุ่มกัน  เพื่อหาแนวทางร่วมกันแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้  พร้อมเสนอเรื่องให้จังหวัดช่วยเหลือ โดยให้ทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณต่างๆ ในการช่วยเหลือในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วน

** บรรณรต-  เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน