สระแก้ว-สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ส่งบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานในหมู่บ้านทับทิมสยาม03และ05 ของจังหวัดสระแก้ว

แชร์ข่าวนี้

สระแก้ว-สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ส่งบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานในหมู่บ้านทับทิมสยาม03และ05 ของจังหวัดสระแก้ว
*****เช้าวันนี้ (14 ม.ค.)ที่ ห้องรับรองเทียนทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานในหมู่บ้านทับทิมสยาม03 และ05 ของจังหวัดสระแก้ว จำนวน 13 คน รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทานจากสถาบันวิจับจุฬาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564 ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานในหมู่บ้านทับทิมสยาม 03 และ 05
*****สำหรับโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 03 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา มีเนื้อที่ประมาณ 5,875 ไร่ ปัจจุบันมีราษฎรอาศัยอยู่จำนวน 193 ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 777 คน พื้นที่โครงการเดิมเป็นที่ตั้งของศูนย์รับผู้อพยพลี้ภัยจากสงครามกัมพูชา (SITE 2) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพป่าที่เสื่อมโทรม การบุกรุกป่า และการอนุรักษ์แหล่งน้ำลำธาร การดำเนินงานส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ ส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด และ โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด มีพื้นที่ประมาณ 9,960 ไร่ มีแนวเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา โดยมีคลองน้ำใสเป็นเขตแดนกั้นระหว่างไทย-กัมพูชา ปัจจุบันมีราษฎรอาศัยอยู่จำนวน 150 ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 793 คน พื้นที่โครงการเดิมเป็นที่ตั้งศูนย์อพยพของผู้ลี้ภัยจากประเทศกัมพูชา (ศูนย์อพยพที่ 8) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่และสภาพแวดล้อม ให้คงเดิม ตลอดจนการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพป่าที่เสื่อมโทรม การป้องกันการบุกรุกป่า ตลอดจนการอนุรักษ์แหล่งน้ำลำธาร
***ภาพ/ประจัก สารการ /ข่าว สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน