ประจวบคีรีขันธ์-รองผู้ว่าฯเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดวันละ 40 ตัน เหตุสั่งปิดโรงเรียนป้องกันโควิด 19

แชร์ข่าวนี้

ภาพ-ข่าว สุรยุทธ ยงชัยยุทธ

วันที่ 13 มกราคม นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้จัดประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้เลี้ยงโคนม จากสถานการณ์โควิด 19 โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากสถานศึกษา ผู้บริหารเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางการกระจายนมพาสเจอไรซ์บรรจุซอง จัดซื้อโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อปท.) ตามโครงการนมโรงเรียน มอบให้โงเรียนนำไปแจกจ่ายให้เด็กนักเรียนในระหว่างปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 โดยเป็นเรื่องเร่งด่วน เนื่องจากหลังจากวันที่ 15 มกราคมนี้ สำนักงาน อ.ส.ค.จะไม่สามารถรับน้ำนมดิบวันละ 40 ตันจาก 6 สหกรณ์โคนมใน จ.ประจวบฯ และ จ.เพชรบุรี เข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นนม ยู.เอช.ที.ได้

“ ได้หารือแนวทางให้โรงเรียนรับนมพาสเจอไรซ์ ซึ่งมีอายุการเก็บรักษาได้ไม่นานไปบริหารจัดการแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อระบายสต็อกน้ำนมดิบสำหรับผลิตเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์ออกไปให้ได้มากที่สุด โดยเห็นควรมอบให้เทศบาลและ อบต.และโรงเรียนกำหนดแนวทางร่วมกันในการหารือร่วมกับผู้ปกครองของเด็กแต่ละคนว่าจะสามารถมารับนมพาสเจอร์ไรซ์ได้เท่าใด โดยอาจจะใช้แนวทางการบริหารจัดการร่วมกับการให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนมารับใบงานจากครู เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนผู้เลี้ยงโคนมจากปัญหาน้ำนมดิบล้นระบบในช่วงที่สถานการณ์โควิด 19 ไม่คลี่คลาย”

นายชาตรี กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีมติผ่อนปรนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ อปท.126 แห่ง เปิดดำเนินการได้ภายใต้ข้อปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข คาดว่าจะสามารถช่วยลดผลกระทบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้ระดับหนึ่ง เนื่องจาก อปท.จะใช้งบประมาณตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จัดซื้อนมพาสเจอไรซ์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียนต่อไป

/////////////////////////////////////