เพชรบุรี-นพค13 ออกประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ให้ชาวบ้าน **บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.64 พันเอกนพดล  ระวีวรรณ  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13  ได้จัดกำลังพล พร้อมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  ออกประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)  พร้อมมอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือให้แก่ประชาชน  ในพื้นที่บ้านป่าเด็ง ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนโยบายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

โดยทางหน่วยได้เน้นยำให้ชาวบ้าน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ตวจคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงโดยแจ้งผู้นำชุมชน    งดการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ที่มีผู้คนแออัดเบียดเสียด ได้แก่ สนามมวย สนามกีฬา สนามม้า สนามชนโค สนามชนไก่ สถานบันเทิง หรือการไปร่วมกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเป็นต้น

//////////////

บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน