สระแก้ว-ประเพณีทิ้งกระจาด โรงเจ ตาพระยา มีผู้ยากไร้ร่วมรับแจกสิ่งของจำนวนมากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

แชร์ข่าวนี้

สระแก้ว-ประเพณีทิ้งกระจาด โรงเจ ตาพระยา มีผู้ยากไร้ร่วมรับแจกสิ่งของจำนวนมากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
*****งานเทกระจาดโรงเจ ตาพระยาเมื่อเวลา 09.00 น. ของวันนี้ นาย สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.สระแก้ว เขต 3 พร้อม คุณขวัญใจ ชิงนวรรณ์ และทีมงาน ส.ส. รับเกียรติ จากคณะกรรมการโรงเจ ให้เป็นประธานงานเทกระจาดโรงเจ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว และได้มีโอกาสกราบไหว้ บูชา เจ้าพ่อ- เจ้าแม่ พร้อมกับร่วมทำบุญกับโรงเจ อีกด้วย ขอขอบคุณ คณะกรรมการโรงเจ โดยคุณสุพจน์ โพธิ์ศรี ที่กรุณาให้การต้อน อย่างดียิ่ง ในการนี้มีพี่น้อง ประชาชน ชาว อ.ตาพระยา มารอรับสิ่ง ของ เป็นจำนวนมา ประเพณีทิ้งกระจาด เป็นประเพณีความเชื่อของพุทธบริษัทจีนฝ่ายมหายาน ที่ปฏิบัติติดต่อกันมานับ 1,000 ปีมาแล้ว เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณ พร้อมกับการแจกสิ่งของให้ผู้ที่มีชีวิตที่ยากไร้ จึงมีทั้งการทำบุญและให้ทานไปพร้อมๆ กัน
*****นาย สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.สระแก้ว เขต 3 กล่าวว่า มีประชาชนผู้ยากไร้ ทั้งชาวไทย ที่อาศัยอยู่ในตลาดตาพระยาและตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เดินทางเข้ามารับการบริจาคสิ่งของจำนวนมาก โดยเฉพาะประชาชนอาศัยอยู่ตามแนวชายแดน จะเดินทางเข้ามารับแจกสิ่งของในเทศกาลทิ้งกระจาด มีมากกว่าคนไทย เท่าตัวรับแจกสิ่งของ ประชาชนผู้ยากไร้เพื่อรอรับแจกสิ่งของ เป็นการบรรเทาทุกข์แก้ราษฎรผู้ยากไร้ ได้ระดับหนึ่ง อีกด้วย งานประเพณีทิ้งกระจาด แจกสิ่งของผู้ยากไร้ แบบใหม่ไม่ต้องแย่ง ได้ครบทุกคน ที่โรงเจตาพระยา
*****นายสุพจน์ โพธิ์ศรี คณะกรรมการโรงเจตาพระยา กล่าวขอบคุณนาย สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.สระแก้ว เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมกันจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดแจกสิ่งของให้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2563 โดยกิจกรรมมีการประกอบพิธี กราบไหว้ เทพเจ้าทุกพระองค์ ตลอดจนการเซ่นไหว้ดวงวิญญาณทั้งที่มีญาติ และดวงวิญญาณ ที่ไร้ญาติ ก่อนจะมีการนิมนต์พระสงฆ์ มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีประชาชน จากทั่วทุกสารทิศ จากต่างอำเภอ ต่างพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นจากอำเภอต่างๆทราบข่าวประชาชนเป็นจำนวนมาก จะใช้วิธี แจกทีละคน จนครบทุกคน ซึ่งมีข้าวสาร เครื่องอุปโภค บริโภค สร้างความเป็นระเบียบวินัย ลดความรุนแรง ลดการกระทบกระทั่ง เด็กเล็กคนชรา ก็สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น ทุกๆคนที่เข้ามาร่วมงาน มีสิทธิ์ ได้สิ่งของกลับบ้านจนครบทุกคน โดยปีนี้ ชุดข้าวสาร สิ่งของ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี
***ภาพ/ทีมงาน สส.สระแก้วเขต3 /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน