จ.นครนายก : จปร.จัดเดิน-วิ่งซูเปอรฺฮาล์ฟมาราธอน 29 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ปี63 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แชร์ข่าวนี้

จ.นครนายก : จปร.จัดเดิน-วิ่งซูเปอรฺฮาล์ฟมาราธอน 29 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ปี63 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลโทจิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลโรงเรียนนาร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เป็นประธานในการปล่อยตัวนักเดิน-วิ่งระยะทาง 33 กิโลเมตร 16 กิโลเมตร 10 กิโลเมตรและวิ่งครอบครัว 3 กิโลเมตร โดยมีนักเดินวิ่งที่เดินทางมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก บ้างก็มากันเป็นครอบครัว บ้างก็มาจากชมรมต่างๆ และผู้ดูแลสุขภาพ มีทั้งผู้สูงอายุ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มเด็กเยาวชน ที่ล้วนรักสุขภาพ ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศในบริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่สบายๆ ท่ามกลางสายลมเย็นช่วงปลายฝนต้นหนาว สร้างความอบอุ่นให้กับทุกท่านที่ได้มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 26 ของการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งที่ผ่านา
นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน