ทหารผ่านศึกชุมพร จัดงานวิ่งสมทบทุนช่วยทหารผ่านศึก **เจริญ อาจประดิษฐ์ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 29 พ.ย.2563 ที่โรงเรียนบ้านถ้ำธง ต.ปากคลอง อ.ประทิว จ.ชุมพร พล.ต.เสนีย์ ศรีหิรัญ ผบ.มทบ.44 /หส.ผศ.ช.พ.เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่ง “Veterans Running” จัดโดยสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่สมาคมทหารผ่านศึกชุมพร ได้ดำเนินการจัดงานวิ่ง มีการแข่งขัน 2 ระยะ Fun Run 5 กิโลเมตรและ Mini 10 กิโลเมตร แบ่งเป็นรุ่น มีถ้วยรางวัล 20 รางวัลทั้งชายและหญิงจัดขึ้นในห้วงระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน

ส่วนวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินที่ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกและครอบครัวทหารผ่านศึก เช่น กรณีเจ็บป่วย เสียชีวิต เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หรือขาดผู้อุปการะดูแล และเป็นทุนเยี่ยมเยียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกสูงอายุ โดยจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือสมาชิกเครือข่ายทหารผ่านศึกจังหวัดชุมพร เพื่อความเข้มแข็ง พร้อมทั้งจัดหา คุรุภัณฑ์ วัสดุ สำนักงาน และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช่ในการดำเนินงานของสมาคมทหารผ่านศึกชุมพร

สำหรับการจัดงานวิ่งในครั้งนี้ มีนักวิ่งและผู้สนใจทั่วไปเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างหนาแน่นครบทุกรุ่น สร้างความคึกคัก สร้างความสามัคคี สร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายเป็นอย่างดี

///////////////////////////////////////