สระบุรี-มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เปิดตัวโลโก้ใหม่ (คลิป)**ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 22 พ.ย.63 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก หรือ มนอ. (เดิมชื่อ วิทยาลัยมิชชัน) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีส ตั้งอยู่ในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เกิดจากการรวมตัวกันของ 3 สถาบันการศึกษา คือ วิทยาลัยเซาท์อีสเอเชียยูเนียน (ประเทศสิงคโปร์) โรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลมิชชัน กรุงเทพฯ และวิทยาลัยมิชชัน ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2448

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานะจาก”วิทยาลัย”เป็น “มหาวิทยาลัย” และเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก” ส่งผลให้ผู้คนทั่วไปเกิดความสับสนและจดจำได้ยาก  ดังนั้น จึงมีการกำหนดให้สร้างตราสัญลักษณ์ใหม่ให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้คนที่ได้เห็นจะได้รับรู้และจดจำได้ มหาวิทยาลัยมีตราประทับที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ 2552 และเป็นที่คุ้นเคยกันมากที่สุดในสถาบันเพราะเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงองค์กร ซึ่งประกอบด้วยรูปโล่ เปลวไฟ และหนังสือ องค์ประกอบดังกล่าวสื่อถึงคุณค่า วัตถุประสงค์ และอุดมการณ์ของสถาบัน ทั้งตราสัญลักษณ์และตราประทับเป็นสิ่งที่สื่อถึงมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัยก็คือ พันธกิจ ซึ่งคติพจน์ของเราได้สรุปใจความสำคัญของพันธกิจเอาไว้ว่า‘มุ่งจัดการศึกษาแบบองค์รวม รับใช้มวลมนุษย์ เกิดผลต่อชาวโลก’ ซึ่งช่วยส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยประสงค์ให้ทุกคนได้รับทราบว่าการมีอยู่ของเรามีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างสิ่งดีงามและเกิดผลต่อชาวโลก โดยคำขวัญของเราคือ “พันธกิจเพื่อเกิดผลต่อชาวโลก” เป็นข้อความที่ขยายมาจากคติพจน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อกระตุ้นเป้าหมายในพันธกิจอันสูงสุดของเราให้เกิดผล ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากองค์ประกอบสำคัญของมหาวิทยาลัยนั่นคือ การรวมตัวกันของสามสถาบันการศึกษา ข่าวของทูตสวรรค์สามองค์ และทิศทางที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า

จุดประสงค์หลักในการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และคติพจน์ใหม่ของมหาวิทยาลัย ก็เพื่อให้ผู้คนได้รับรู้ว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม และเรามุ่งมั่นที่จะรับใช้ผู้อื่นด้วยพันธกิจอันเกิดผลต่อชาวโลก

ทางด้าน ดร.ศิโรจน์ โสรัจจกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก กล่าวว่าในนามของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกว่า “มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก สิ่งนี้จะช่วยดึงดูดนักศึกษาและพนักงานให้รักและหวงแหนในสิ่งที่เป็นตัวตนของมหาวิทยาลัย และเป็นการสื่อสารพันธกิจและคุณค่าของมหาวิทยาลัยผ่านทางคำขวัญและคติพจน์ซึ่งจัดทำขึ้นในรูปแบบใหม่ทั้งการออกแบบและสีต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปใช้ในทุกช่องการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างการยอมรับที่ดีและความแตกต่างในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางโฆษณาดิจิทัลได้อย่างไรก็ตามตราสัญลักษณ์ใหม่นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทดแทนตราประทับของมหาวิทยาลัยแต่ยังใด แต่เป็นการสร้างเอกลักษณ์เพื่อให้จดจำได้ง่ายและดูแตกต่าง ส่วนตราประทับเป็นสัญลักษณ์ทางกฎหมายซึ่งจะยังคงไว้สำหรับใช้กับเอกสารที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย เช่น ใบรับรองผลการเรียน และหนังสือทางราชการต่าง ๆ

สำหรับวันนี้ รู้สึกเป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้แนะนำตราสัญลักษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกและขอประชาสัมพันธ์ว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีคณาจารย์และนักศึกษามาจากหลายประเทศทั่วโลกที่มอบการศึกษาแบบองค์รวม และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกใบนี้”

//////////////////////////////////////////////////////////////

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน