สระแก้ว-โครงการขยายถนนสายหลัก 348 อรัญประเทศ-โคกสูง เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วหลังชาวบ้านสงสัยแขวงการทางสระแก้วใช้วัสดุได้ตามมาตรฐาน ล่าสุดนายช่างดูแลการก่อสร้างแจ้งว่าทุกมีการตรวจสอบวัสดุต้องผ่านมาตรฐานทุกอย่าง

แชร์ข่าวนี้

สระแก้ว-โครงการขยายถนนสายหลัก 348 อรัญประเทศ-โคกสูง เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วหลังชาวบ้านสงสัยแขวงการทางสระแก้วใช้วัสดุได้ตามมาตรฐาน ล่าสุดนายช่างดูแลการก่อสร้างแจ้งว่าทุกมีการตรวจสอบวัสดุต้องผ่านมาตรฐานทุกอย่าง
*****เช้าวันนี้ ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องจากชาวบ้านขอให้ตรวจสอบวัสดุว่าได้มาตรฐานหรือไม่ จากนั้นสื่อได้ลงพื้นที่ สำนักงานควบคุมการก่อสร้างทางหนองสังข์ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ได้พบกับนายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์ นายช่างโครงการทางหลวง348 สายอรัญประเทศ-โคกสูง พร้อมคณะควบคุมการก่อสร้างทาง
*****นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์ นายช่างโครงการทางหลวง348 สายอรัญประเทศ-โคกสูง กล่าวว่า ขอแสดงความดีใจชาวสระแก้วที่ได้ถนนสายหลักรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของชาวสระแก้ว อรัญประเทศ และโคกสูง จากการที่รัฐบาลและกรมทางหลวง โดยแขวงการทางสระแก้วจะดำเนินการขยายถนนสาย 348 ถนนธนวิถี สายอรัญประเทศ-โคกสูง เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และแก้ไขปัญหาการจรราจรติดขัดช่วงเทศกาล โดยคาดว่า จะใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปีแล้วเสร็จในปี 2564 นั้นขอรับว่าโครงการ ขยายถนนสาย 348 ดังกล่าววัสดุมีการทดลองคุณภาพวัสดุ ลูกรัง ตามสัญญาที่ สท.1/31/2562 ชค.สท.1สายอำเภออรัญประเทศ-โคกสูง ระหว่าง กม.2+700-กม.22+664 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)ขอส่งผลการทดลองคุณภาพของวัสดุ ลูกรัง ตามอันดับการทดลองที่ S -111/2563 เพื่อใช้งานงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 โดย บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้จ้าง ผลการทดลองเป็นไปตามมาตรฐานใช้ได้ค่าธรรมเนียมการทดลองเป็นเงิน 700 บาท ตามใบเสร็จรับเงิน
*****ผู้สื่อข่าวรายงานข่าว ในเขตก่อสร้างทั้งอำเภออรัญประเทศ โคกสูง โดยได้ร้องเรียนมายังสื่อมวลชนเพื่อให้เป็นสื่อกลางในการตรวจสอบการขยายถนนสาย 348 ดังกล่าวว่า เป็นไปตามแผนที่แขวงการทางสระแก้ว ได้ทำประชาพิจารณ์ไว้กับชาวบ้านก่อนหน้านี้ ในการจัดทำประชาพิจารณ์นั้น ทางแขวงการทางจังหวัดสระแก้ว ได้ยืนยันกับชาวบ้านว่า จะดูแลโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 348 หรือถนนธนวิถี จะเป็นทางหลวงมาตรฐานชั้นพิเศษ เริ่มดำเนินโครงการระหว่าง กม.2+700 ถึง กม.22+705 ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ขยายจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร โดยมีขนาดความกว้างของเกาะกลางถนน 5.10 เมตร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร และไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร
***ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน