น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี **เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 21 ตุลาคม นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณด้านหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ เขตเทศบาลเมืองประจวบฯจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้นำข้าราชการเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระนามเดิมว่า “สังวาลย์” พระราชสมภพ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2443 พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวไทยและประเทศชาติ ทั้งด้านการแพทย์ พยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา อาทิ ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เป็นหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ที่เดินไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน ทรงจัดตั้งมูลนิธิขาเทียม มูลนิธิถันยรักษ์ที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อใช้เป็นสถานที่ตรวจวินิจฉัยเต้านม ทรงรับเอาโครงการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไว้ในพระราชูปถัมภ์ ทรงจัดตั้งศูนย์บำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่บ้านผาหมี ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้เฉลิมพระเกียรติยกย่องให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็น “บุคคลสำคัญของโลก”

///////////////////////////////////////////