นครนายก : จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคมของทุกปี

แชร์ข่าวนี้

นครนายก : จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคมของทุกปี 21 ตุลาคม 2563
ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมถวานเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ ก่อนที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด้พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นประธานในพิธี ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและบริการประชาชน ภาในศาลากลางจังหวัดนครนายก พร้อมชื่นชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในพระราขกรณียกิจ ที่หลากหลายของพระองค์ ที่ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน