‘บิ๊กอู๊ด’เซ็นตั้ง‘อาชยน ไกรทอง’เป็นโฆษก สตม.คนใหม่

แชร์ข่าวนี้

‘บิ๊กอู๊ด’เซ็นตั้ง‘อาชยน ไกรทอง’เป็นโฆษก สตม.คนใหม่

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช. สตม. เซ็นตั้ง “พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง” เป็นโฆษก สตม.คนใหม่ พร้อมทีมงานรองโฆษก นำโดย “ภัคพงศ์-เชิงรณ-เอกอาภา”

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) ลงนามในคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องแต่งตั้งโฆษก/รองโฆษกสำนัก งานตรวจคนเข้าเมือง โดยแต่งตั้ง พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม.เป็นโฆษก สตม.คนใหม่ แทน พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ที่ย้ายไปเป็น ผบช.กมค.

ขณะที่ทีมงานรองโฆษก สตม. ประกอบด้วย พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1,พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบก.ตม.2 , พ.ต.อ.หญิง เอกอาภา ตันศิริ รอง ผบก.อก.สตม. ขณะที่ พ.ต.อ. หญิง ทิพวรรณ โยมา ผกก.ฝอ.5 บก.อก.สตม. ทำหน้าที่เลขานุการโฆษก สตม.พ.ต.ท.หญิง พัชรี ศรีเผือก สว.กก.2 บก.ตม.1 ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการโฆษก สตม.เป็นต้น

สำหรับหน้าที่ของโฆษก และรองโฆษก สตม.เช่น ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แถลงข่าว และชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนัก งานตรวจคนข้าเมือง ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่องและตำเนินการตามที่ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมอบหมาย ,จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ,เชิญผู้แทนหน่วย หรือข้าราชการตำรวจทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาให้ถ้อยคำ หรือชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมถึงแต่งตั้งคณะทำงานและโฆษกของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น!!

#ขอขอบคุณ รองโฆษก สตม. และกองงานโฆษก ตม.1เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!