ร.10 พระราชทานผ้าพระกฐินให้วัดพระอารามหลวงในเขตจังหวัดประจวบฯ 4 แห่ง **เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 17 ต.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในกฐินกาล ประจำปีพุทธศักราช 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ผู้ขอรับพระราชทานนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวง ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนทั้งสิ้นรวม 4 แห่ง

ประกอบด้วย วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 63 ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร พระอารามหลวง หรือ วัดเขาช่องกระจก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดย พระราชทานให้ นายรัฐนันท์ ลีเศรษฐเลิศ ประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหารฯ บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนแนล  จำกัด (มหาชน) นำไปถวาย วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 63 ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบ พระราชทานให้กองบิน 5 โดย นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน 5 นำไปถวาย วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 63 ณ วัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง อำเภอบางสะพาน พระราชทานให้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวง นำไปถวาย และวันพุธที่ 28 ตุลาคม 63 ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานให้ บจก.ฟิล์มมาสเตอร์ โดย ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ นำไปถวาย เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป

/////////////////