รัชกาลที่ 10 พระราชทานผ้าพระกฐินวัดธรรมมิการามวรวิหาร พระอารามหลวง (คลิป)**เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 ต.ค.63 ที่พระอุโบสถวัดธรรมมิการามวรวิหาร พระอารามหลวง (วัดเขาช่องกระจก) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นายรัฐนันท์ ลีเศรษฐเลิศ ประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหารฯ บริษัทแอ็คเค้าน์ แชนแนล จำกัด(มหาชน) ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร พระอารามหลวง (วัดเขาช่องกระจก)

โดยมีพระราชสุทธิโมลี เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ฝ่ายธรรมยุต) เป็นพระประธานฝ่ายสงฆ์รับผ้าพระกฐินพระราชทาน มีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบฯ เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด พันตำรวจเอกธนากร วงศ์สิริลักษณ์  ผกก.สภ.เมืองประจวบฯ นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ บุญมา (ผู้แทนกองบิน 5) นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

โอกาสนี้นายรัฐนันท์ ลีเศรษฐเลิศ ประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหารฯ บริษัทแอ็คเค้าน์ แชนแนล จำกัด(มหาชน) ได้ขอปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล ในการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงได้ขอปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล อาทิ ถวายบำรุงและบูรณะพระอาราม ถวายพระองค์ครอง ถวายพระคู่สวด 2 รูป ถวายพระอันดับ ถวายสามเณร ถวายแม่ชี และ มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 630,860.85บาท(หกแสนสามหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์

/////////////////