สระบุรี-ประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กร ก้าวหน้า รุ่งเรือง ร่ำรวย (คลิป)**ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 17 ต.ค.63 นายสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี เปิดประมูลทะเบียนรถ เลขสวย จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 11 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์ อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธี ในหมวดอักษร กร “ก้าวหน้า รุ่งเรือง ร่ำรวย”การประมูลหมายเลขทะเบียนรถนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม มีความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยผู้ประมูลได้จะได้ใช้แผ่นป้ายที่มีภาพกราฟิก สีสันสวยงาม มีความหมายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสระบุรี

กล่าวคือ มีภาพกราฟิกหลายภาพที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของขาวจังหวัดสระบุรี ได้แก่ภาพ ลายเส้นรูปมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท ภาพทุ่งทานตะวัน ภาพประเพณีไท-ยวน ภาพฟาร์มโคนมมวกเหล็ก ภาพวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ภาพผาเสด็จ และภาพรถโบราณสมัยพระพุทธเจ้าหลวง เมื่อครั้งเสด็จบริเวณ สำหรับการประมูลในครั้งนี้เป็นหมวดอักษร กร ซึ่งมีความหมายว่า “ก้าวหน้า รุ่งเรือง ร่ำรวย” โดยแผ่นป้ายทะเบียนทั้งหมด 301 หมายเลข ซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ได้นำเข้าทำพิธีอธิษฐานจิตและเสริมสิริมงคล ณ ปราสาทพระพรหมสิทธิโชค โดยพระครูอาคมสิทธิสุนทร (พระครูปลัดวิชัย ปัญญาทีโป) เจ้าอาวาสวัดสันติวิหาร อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา และเคารพสักการะของประชาชน นับว่าเป็นสิริมงคล สำหรับผู้ประมูลได้แต่ละหมายเลข ซึ่งการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยังสมารถประมูลได้ใน 2 รูปแบบคือ ทางวาจา และทางอินเตอร์เน็ต โดยทางขนส่งจังหวัดสระบุรีได้เปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย 2วัน ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม และวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

และในวันนี้ได้มีนักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน ผู้สนใจในการร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ เลขสวย ในหมวดอักษร กร“ก้าวหน้า รุ่งเรือง ร่ำรวย” เป็นจำนวนมาก โดยป้ายทะเบียนแรกเริ่มจากหมายเลขทะเบียน กร 8899 ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันในการประมูลอยู่ด้วยกัน 3 คน ซึ่งการชูป้ายในแต่ละครั้ง จะเพิ่มที่ 10,000บาท ซึ่งการประมูลเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผู้ประมูลต่างแข่งกันหวังเพื่อให้ได้เลขที่ตนเองต้องการ โดยการประมูลหมายเลขทะเบียน กร 8899 จบลงด้วยราประมูล 360,000 บาท(สามแสนหกมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีนางนภัสนันท์ คิรินทร์จิรเดช จาก จ.นครราชสีมา เป็นผู้ประมูลได้

ทางด้านนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่าในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย เพื่อนำเงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมดเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ.ซึ่ง กปถ ได้นำเงินที่ได้จกการประมูลไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับทุกจังหวัดมากมายหลายกิจกรรม เช่น การรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และเทศกาลสำคัญของแต่ละจังหวัด การมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน การจัดอบรมให้ความรู้ พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน พนักงานขับรถโดยสารและพนักงานขับรถบรรทุก การจัดทำโครงการสนามจราจรเยาวชนโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และอีกหลายโครงการ ดังนั้นสำหรับท่านที่ประมูลหมายเลขทะเบียนรถได้แล้ว นอกจากท่านจะได้หมายเลขทะเบียนรถเลขสวยเสริมสิริมงคลแล้ว ยังถือได้ว่าท่านได้มีส่วนร่วมทำบุญกุศลในการบริจาคเงินสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง

///////////////////////////////////////////////////