กองทัพอากาศ ลงพื้นที่ อำเภอบางสะพาน เตรียมพร้อมรับมือหากเกิดอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง**ณัฐธภพ พันสาย รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 3 พลอากาศตรีวิสุทธิ์ สมภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนกิจการพลเรือน กองทัพอากาศผู้แทนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ พร้อม น.อ.วีรชน นรานุต นกรส.กร.ทอ.ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายศราวุธ จิรประภานนท์ ปลัดอำเภอบางสะพาน   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อม ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำท่วมที่ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน และโรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน

โดยสถานการณ์แนวโน้มสภาพอากาศ ตามพยากรณ์ กรมอุตุนิยมวิทยา จะมีพายุเข้ามาในช่วงนี้ หย่อนความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนบนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นั้น ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศที่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยโดยให้การสนับสนุน อากาศยานยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และกำลังพลทั้งนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการเกิดอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 5 ซึ่งรับผิดชอบจำนวน 4 อำเภอได้แก่อำเภอเมือง อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และอําเภอบางสะพานน้อย

จากการเตรียมความพร้อมเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเตรียมความพร้อมป้องกัน และบรรเทา การเกิดพิบัติภัยที่จะเกิดขึ้น ให้การช่วยเหลือมีการบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และผู้ประสบภัยพิบัติจะได้รับการช่วยเหลือและบรรเทา ภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศคงเฝ้าติดตามภัยทุกรูปแบบที่ให้ผลกระทบกับพี่น้องประชาชนและให้การช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ประสบภัยทุกด้านอย่างต่อเนื่อง หากท่านใดต้องการความช่วยเหลือจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศกรุณาติดต่อไปที่หมายเลข 02 534 2096 กองทัพอากาศพร้อมที่จะช่วยเหลือและยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดไป

///////////////////////////////////