ขยายพันธุ์ปลิงทะเลขาวมูลค่าสูงสำเร็จ เตรียมส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงเป็นอาชีพ (คลิป)**เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 25 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ สังกัดกรมประมง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำทะเลชนิดปลิงขาวได้สำเร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการทดลองวิจัยการเพาะเลี้ยงในรูปแบบต่างๆ เพื่อเตรียมส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพส่งขายสร้างรายได้อีกประเภทหนึ่ง เนื่องจากปลิงทะเลสีขาวมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าปลิงทะเลสีดำ 5,000 -6,000 บาท ต่อกิโลกรัม และเป็นที่นิยมบริโภคของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น ตามความเชื่อว่าส่งผลดีต่อสุขภาพ เหมือนเป็นยาโดป

นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ปลิงทะเลชนิดสีขาวเป็นสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทั่วไปของประเทศไทย ส่วนมากพบอาศัยอยู่มากแถบทะเลฝั่งอันดามัน เช่น จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.พังงา จ.ตรัง จ.สตูล เป็นต้น และปัจจุบันปลิงขาวถูกนำมาใช้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะทำให้ปริมาณลดน้อยลง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ จึงได้มีแนวคิดที่จะเพาะพันธุ์ปลิงทะเลชนิดสีขาว เนื่องจากมีมูลค่าสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยได้เริ่มทดลองเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบันได้ประสบความสำเร็จแล้ว ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการวิจัยทดลองการเพาะเลี้ยงในรูปแบบต่างๆให้มีอัตรารอดสูง ซึ่งขณะนี้ยังไม่สำเร็จ เช่น เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ บ่อดิน และในกระชัง หากการวิจัยวิธีเพาะเลี้ยงได้สำเร็จก็เตรียมที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์เป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ เนื่องจากมีมูลค่าที่สูงพอสมควร

โดยการทดลองเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ได้ทดลองเลี้ยงเชิงเดี่ยว โดยใช้อาหารที่นักวิจัยคิดค้นสามารถนำมาใช้เลี้ยงปลิงได้ และในปี พ.ศ.2563 ได้ทดลองเลี้ยงในบ่อดิน และทดลองเลี้ยงร่วมกับกุ้งทะเล และสัตว์น้ำชนิดอื่น ซึ่งถ้าหากเพาะเลี้ยงให้ได้ขนาด 300 กรัมต่อตัว หรือมากกว่านั้นจะใช้ระยะเวลาเท่าใดยังไม่ได้ข้อสรุปแน่ชัด อยู่ในระหว่างขั้นตอนการทดลองพัฒนาต่อไป ส่วนเรื่องของราคาปลิงขาวจะสูงกว่าปลิงดำ และเป็นที่นิยมในการบริโภคมากกว่า ราคาปลิงขาวตากแห้งส่งออกราคาขายอยู่ที่ประมาณ กิโลกรัมละ 5,000 ถึง 6,000 บาท ส่วนปลิงสดราคาอยู่ที่ตัวละ 200-500บาท นางอาภรณ์ กล่าว

นายศุภกานต์ ไชยโชติรานันท์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ซึ่งเป็นผู้วิจัยและทดลองพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลิงทะเลขาว เปิดเผยว่า ปลิงขาวกับปลิงดำเป็นปลิงสายพันธุ์เดียวกันแต่คนละชนิด ลักษณะเด่นของปลิงขาวเวลานำมาประกอบอาหารเนื้อจะไม่เละหรือยุ่ย เนื่องจากตัวปลิงมีความหนา ส่วนปลิงดำเวลานำมาประกอบอาหารเนื้อจะออกยุ่ยๆเละๆ เนื่องจากปลิงดำมีผิวหนังที่บางกว่า แต่ในอนาคตมีแผนที่จะดำเนินการเพาะเลี้ยงเกี่ยวกับปลิงดำด้วย อาจจะเป็นการเพาะเลี้ยงเพื่อนำไปปล่อยขยายพันธุ์สู่ธรรมชาติ หรือส่งเสริมการเลี้ยงให้เกษตรกร ส่วนคุณสมบัติทางด้านยาโด๊ป หรือ คุณค่าทางเภสัชอยู่ในระหว่างกำลังศึกษาอยู่ แต่ในเบื้องต้นปลิงทะเลมีคุณค่าทางโปรตีนสูง มีไขมันต่ำ และมีคอลลาเจน ซึ่งการวิจัยพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงคาดว่าจะสิ้นสุดประมาณกลางปี พ.ศ.2564 และหลังจากนั้นจะสำรวจดูความต้องการของเกษตรกรว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยปลิงทะเลมีพฤติกรรมบริโภคซากพืชซากสัตว์ที่ย่อยสลายปะปนอยู่ในตะกอนดิน หรือทราย และสาหร่ายขนาดเล็กเป็นอาหาร ส่วนการนำปลิงไปเป็นเมนูในการประกอบอาหาร ซึ่งทางภาคใต้นิยมนำไปแกงคั่ว นำไปตุ๋น ยำ ต้มยำ หรือทำในลักษณะการถนอมอาหาร เช่น ต้ม ลมควัน หรือตากแห้ง แล้วส่งออกขายในต่างประเทศ จะได้มูลค่าราคาที่สูงกว่าขายเป็นปลิงสด

//////////////////////////////////////////////