กรมบังคับคดีร่วมสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดจุดให้บริการรับคำขอรับชำระหนี้คดีบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) !!

แชร์ข่าวนี้

“กรมบังคับคดีร่วมสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดจุดให้บริการรับคำขอรับชำระหนี้คดีบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) !!
​​
ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งฟื้นฟูกิจการบริษั การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ผู้ร้องขอ โดยตั้งผู้ทำแผนแล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นั้น ​นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดจุดให้บริการรับคำขอรับชำระหนี้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับเจ้าหนี้หุ้นกู้ที่เป็นบุคคลทั่วไป ซึ่งเจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ โดยลงทะเบียนยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://tgreorg.led.go.th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักร กรุงเทพฯ นอกจากนี้ กรมบังคับคดีได้อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหนี้ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ไปให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ดังกล่าว

​​ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี 0 2887 5026-29 และ 0 2887 5052 หรือกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 0 2887 5095 -97 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th