ประจวบคีรีขันธ์ จัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ โอกาสครบรอบ 94 ปี วันสถาปนากรมประมง( คลิป )** พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา / เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

ประจวบคีรีขันธ์ จัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ โอกาสครบรอบ 94 ปี วันสถาปนากรมประมง

เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น.วันที่ 21 กันยายน 63 ที่บริเวณเขื่อนชลประทานปราณบุรี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายไชยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2563 ระดับจังหวัดเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ปีที่ 94 โดยมีนายมานพ หนูสอน ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประชาชน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานจากกรมประมง กรุงเทพมหานคร(ส่วนกลาง) ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 200000 ตัว(สองแสนตัว) พันธุ์ปลาตะเพียนทอง 85,000 ตัว(แปดหมื่นห้าพันตัว) พันธุ์ปลาจาด 100000 ตัว(หนึ่งแสนตัว) และ พันปลายี่สกเทศ 100000 ตัว(หนึ่งแสนตัว)

โอกาสนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด และกลุ่มเกษตรกรทำการประมงดีเด่นระดับภาค ประจำปี พ.ศ.2563 พร้อมมอบพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งชนิดหอยหวานจำนวน 500000 ตัว(ห้าแสนตัว) ให้แก่ผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านชายฝั่ง นำไปปล่อยเพิ่มผลผลิตบริเวณศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตามแนวคิดที่ว่า น้ำมีค่า ปลามีคุณ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เป็นการเพิ่มจำนวนทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ อีกทั้งในปี พ.ศ.2563 กรมประมงได้จัดงานวันครบรอบวันสถาปนากรมประมง ปีที่ 94 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่มีพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ 2469 ตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำ หรือกรมประมงในปัจจุบัน ซึ่งได้ครบรอบแห่งการสถาปนาหน่วยงาน ปีที่ 94 ในวันนี้

** พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา / เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน