ประจวบคีรีขันธ์ เปิดตลาดเกษตรปลอดภัย เน้นผู้ค้าต้องปลอดสารเคมี 100 เปอร์เซ็น เตรียมดันให้มีครบทั้งจังหวัด** พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน

แชร์ข่าวนี้

ประจวบคีรีขันธ์ เปิดตลาดเกษตรปลอดภัย เน้นผู้ค้าต้องปลอดสารเคมี 100 เปอร์เซ็น เตรียมดันให้มีครบทั้งจังหวัดประจวบ

วันที่ 21 กันยายน  2563  นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ นายอำเภอสามร้อยยอด เดินทางมาเป็นประธาน เปิด  “ตลาดเกษตรปลอดภัย ธ.ก.ส.Go Green”  ณ บริเวณหน้า ธ.ก.ส.สาขาสามร้อยยอด โดยมีนายสามารถ  เอี่ยมวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วย นายภัตติ ชุนทรภัทร์โภคิน ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาสามร้อยยอด และ นางอรุณรัตน์ สองเมืองสุข พนักงานพัฒนาลูกค้าประจำ ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และประชาชนซึ่งเป็นลูกค้า ธ.ก.ส.มาร่วมในพิธีจำนวนมาก

ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็น สินค้าอาหารเกษตรที่ปลอดจากการใช้ปุ๋ยเคมี 100 % จากเกษตรกรลูกค้า  โครงการครึ่งไร่คลายจน ชุมชนอุดมสุข ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

สำหรับโครงการดังกล่าว สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย “ตลาดเกษตรปลอดภัย ธ.ก.ส. Go Green”  มาตั้งแต่ปี 2562 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรลูกค้าธนาคารเห็นถึงความสำคัญ การทำเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เน้นกระบวนการผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรลูกค้า ตลอดจนส่งเสริมผู้ซื้อให้เห็นความสำคัญในการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้ซื้อเป็นอย่างดียิ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการดูแลเกษตรกรลูกค้า และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ธนาคารได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคเอกชน ในการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ เช่น  ปั้ม ปตท. ชะอำ (ฝั่งเข้ากรุงเทพฯ) จำหน่ายวันเสาร์-อาทิตย์  ศูนย์ OTOP หัวหิน จำหน่ายทุกวันพฤหัสบดี และวันเสาร์   และจะดำเนินการเปิดตลาดให้ครบทุกสาขารวม 11 แห่งทั่วทั้งจังหวัดประจวบฯ ได้ภายในเดือน กันยายน 2563 นี้ จึงขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพ มาช่วยอุดหนุนเกษตรกร ใส่ใจคุณภาพ ภายใต้ตลาด “สินค้าเกษตรปลอดภัย ธกส. Go Green”

** พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน