ลพบุรี รมต.อนุชา ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน** กฤษณ์ สนใจ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

ลพบุรี  รมต.อนุชา ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน

รมต.อนุชา ลงพื้นที่ลพบุรี ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเวทีเสวนาเร่งติดตามการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน

วันนี้ (21 กันยายน 2563) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่เพื่อเป็นประธานเปิดและร่วมเสวนา ในหัวข้อ “อุตสาหกรรมสร้างงาน สร้างรายได้ ขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค New Normal” จัดโดยคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร โดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 300 คน

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “การแก้ไขการใช้พื้นที่ทับซ้อนระหว่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหวงห้ามเพื่อใช้ในราชการทหาร พ.ศ.2479 กับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามเพื่อใช้ในประโยชน์ในการสงเคราะห์ พ.ศ.2548” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายประทวน สุทธิอำนวยเดช รองประธานคณะกรรมาธิการการอุสาหกรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ลพบุรีพ.อ.ดุสิต ประพฤติดีพร้อม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 13 นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคนและสวัสดิการ นายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน นายดนัย วิจารณ์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ นายจิตรพรต พัฒนสิน ผู้อำนวยการกองกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ นายธวัชชัย โสตเนียม นายอำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมการเสวนา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในฐานะที่ตนได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ซึ่งมีหน้าที่กำกับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยาและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ จ. ลพบุรี จ.สิงห์บุรี และ จ.ชัยนาท การลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ติดตามช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 เท่านั้น แต่ยังได้ร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่เทศบาลโคกตูม ที่พบว่าเกิดการทับซ้อนกันในส่วนของ 2 พระราชกฤษฎีกา คือ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามเพื่อใช้ในราชการทหาร พ.ศ.2479 และ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามเพื่อใช้ในประโยชน์ในการประชาสงเคราะห์ พ.ศ.2548 ซึ่งผลจากการเสวนานับว่าเป็นประโยชน์ที่จะนำไปประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป

** กฤษณ์ สนใจ รายงาน