ลพบุรี  วันสถาปนา 100 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี** กฤษณ์ สนใจ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

ลพบุรี  วันสถาปนา 100 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

องคมนตรีเดินทางเป็นประธานงานวันสถาปนา 100 ปี สถาบันราชภัฏเทพตรี พร้อมเยี่ยมชมหอเกียติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและติดตามงานพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย

วันที่ 21 ก.ย. 63  พลเอกดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานวันสถาปนามหาวิทยาลับราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งมีนายสุปกิตโพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.จิตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ประชาชน และนักศึกษา ร่วมในพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยทางองคมนตรีได้กล่าวเปิดงานด้วยการนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมกันนี้ได้ชมการขับร้องเพลงมาร์ชที่ทางนักศึกษาได้ขับร้อง เพื่อที่จะได้มีการพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จมากล่าวกับผู้ร่วมพิธี จากนั้นได้เดินทางเยี่ยมชมหอเกียรติยศที่แสดงถึงความเป็นมาที่มีการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้นิทรรสการของคณะต่าง ๆ  รวมทั้งติดตามงานพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายที่นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจำนวน 10 โครงการ

** กฤษณ์ สนใจ รายงาน