ประจวบคีรีขันธ์  ผู้ใหญ่บ้านหญิงใจดีรับตำแหน่งมา 6 ปีเงินเดือนไม่เคยได้ใช้ ( คลิป ) ** เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

ประจวบคีรีขันธ์  ผู้ใหญ่บ้านหญิงใจดีรับตำแหน่งมา 6 ปีเงินเดือนไม่เคยได้ใช้

ผู้ใหญ่แบบนี้มีอีกไหม!ผู้ใหญ่บ้านหญิงใจดีรับตำแหน่งมา 6 ปีเงินเดือนไม่เคยได้ใช้ รับเงินเดือนหลวงมาแจกลูกบ้าน วัด มัสยิด โรงเรียน อนามัย ที่เดือดร้อน

วันที่ 16 ก.ย.63 นายประหยัด ไม้แพ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายปิยะชาติ ไฮ้คง หัวหน้ากลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดสำนักงานคุมประพฤติ นำเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบ(อ.ส.ค.) ร่วมกับ นางลั่นทม งุ้ยไก่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9  บ้านกม.12 ประชาชนจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตำบลอ่าวน้อย และ อบต.อ่าวน้อย ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสนามเด็กเล่น และทาสีเครื่องเล่นใหม่ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ บ้านนิคม กม.12 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นางพรรณทิวา พันธุ์พิริยะเจตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ และคณะครูให้การต้อนรับ

โดยภายในกิจกรรมได้ช่วยกันตัดแต่งกิ่งต้นไม้และตัดหญ้าบริเวณสนามเด็กเล่น พร้อมทาสีเครื่องเล่นใหม่ เพื่อสร้างสีสันให้ดูสดใสสวยงามน่าเล่น หลังจากที่ผ่านมาสนามเด็กเล่นของโรงเรียนแห่งนี้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สภาพเริ่มเก่าทรุดโทรม สีลอก และเริ่มขึ้นสนิมแล้ว ซึ่งทางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณที่จะมาปรับปรุงซ่อมแซม โดยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากเงินเดือนผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 5,000 บาท มาซื้อสีทาเครื่องเล่นใหม่ และได้ช่างทาสีจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) อ.บ.ต.และชาวบ้านจิตอาสาในพื้นที่ช่วยกันลงแรงทาสี พร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนช่างตัดผมมืออาชีพจากชมรมจิตอาสาบาร์เบอร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาร่วมให้บริการตัดผมให้กับนักเรียน และชาวบ้านผู้ปกครองในหมู่บ้านฟรีอีกด้วย

นางลั่นทม งุ้ยไก่ วัย 58 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 เปิดเผยว่า ตนเองได้รับเลือกจากชาวบ้านให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบันรวมแล้ว ประมาณ 6 ปี โดยหมู่บ้านแห่งนี้มีพื้นที่เขตรับผิดชอบ 53 ตารางกิโลเมตร มีประชากรลูกบ้าน 3000 กว่าคน และตนเองได้ตั้งปณิธานไว้ว่าค่าตอบแทนที่ได้จากรัฐเป็นเงินเดือนจำนวน 9000 บาท ตนจะไม่นำมาใช้ส่วนตัว ตนจะอุทิศให้เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงวัด มัสยิด โรงเรียน และชาวบ้านผู้เดือดร้อนยากไร้ โดยจะนำเงินเดือนที่ได้หลังจากที่ถูกทางอำเภอหักไปแล้ว เหลือเท่าไรก็จะนำมาเก็บรวบรวมไว้ หลังจากนั้นทุกๆ 6 เดือน ก็จะนำไปมอบให้โรงเรียน วัด มัสยิด อนามัย ตามลำดับคิวที่ได้มีการประชุมตกลงร่วมกันไว้ มอบแต่ละครั้งยอดรวมอยู่ที่ประมาณ 40,000-60,000 บาท เพื่อให้นำไปใช้พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ หรือ ตามเหตุทุกข์ร้อน ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของตนเองก็จะอาศัยเงินรายได้จากการประกอบอาชีพการเกษตร เช่น กิจกรรมในวันนี้ตนก็ได้นำเงินส่วนตัวมาใช้ซื้อสีทาเครื่องเล่นประมาณ 3,000 บาท และซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารเลี้ยงครู นักเรียน และช่างจิตอาสา รวมแล้วประมาณ 5,000 บาท

ด้าน นางสาวพรรณทิวา พันธุ์พิริยะเจตน์ ผอ.รร.ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ เปิดเผยว่า โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่อยู่ติดกับชายแดนไทย-เมียนมาร์ โดยมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 83 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ป.6 มีครู และบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด 12 คน ซึ่งเด็กนักเรียนที่มาเรียนมีทั้ง สัญชาติ มอญ ไทย พม่า ไทยพุทธ ไทย มุสลิม ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และโรงเรียนแห่งนี้มีอายุการก่อสร้างที่นานมาก หลายอาคารเริ่มชำรุดทรุดโทรม โดยเฉพาะอาคารหอประชุมและโรงอาหาร ไม่กล้าให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองเข้าไปใช้ และทางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณที่จะมาซ่อมแซมปรับปรุง จึงได้แค่ประคับประคองใช้ไปตามสภาพ และพยายามซ่อมแซมปรับปรุงเท่าที่ทำได้ โดยที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากชาวบ้านผู้ปกครองในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และ อบต.ที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือ หากมีผู้ใจบุญที่จะเข้ามาช่วยเหลือค้ำจุนโรงเรียนแห่งนี้ ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

** เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน