ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพร่วมกับ Potatoes USA จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มันฝรั่งและการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหารโดยใช้วัตถุดิบมันฝรั่งแช่แข็งและมันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกา

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพร่วมกับ Potatoes USA จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มันฝรั่งและการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหารโดยใช้วัตถุดิบมันฝรั่งแช่แข็งและมันฝรั่งอบแห้งจากสหรัฐอเมริกา โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการบริการและการประกอบอาหารอีกด้วย ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเมื่อวันที่ 15 ก.ย. ที่ผ่านมา