ประจวบคีรีขันธ์  สภาองค์กรชุมชนอ่าวน้อย เร่งประสานชลประทานแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้าน** พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

ประจวบคีรีขันธ์  สภาองค์กรชุมชนอ่าวน้อย เร่งประสานชลประทานแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้าน

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายมนตรี ปาน้อยนนท์ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พร้อมกับ นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักชลประทานที่ 14 ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลอ่าวน้อย ม. 14 บ้านทุ่งยาว ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อวางแผนแนวทางดำเนินงานโครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองบึงและอ่างหิน ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำในโครงการพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปยังพื้นที่ลุ่มเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร มีนายรวบ เปรมประสิทธิ์ ประธานสภาฯ คณะกรรมการและที่ปรึกษาให้การต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นงานต่อเนื่องจากวันที่ 12 กันยายน ที่สภาฯ ได้จัดประชุมรับฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร ต.อ่าวน้อย เพราะอุปกรณ์การส่งน้ำเกิดความชำรุดเสียหาย เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากว่า 40 ปี จึงอยากให้มีการซ่อมแซมทั้งระบบ โดยส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองบึง ได้แก่ คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ทั้งหมด 15 สาย ความยาวรวม 56.90 กม. แตกร้าวกระจายอยู่หลายจุด และประตูส่งน้ำใช้งานไม่ได้ ส่วนของอ่างเก็บน้ำอ่างหิน ได้แก่ ระบบท่อส่งน้ำชนิดซีเมนต์ใยหินทั้งหมด 11 สาย ความยาวรวม 22.13 กม.แตกรั่วเกือบทั้งหมดหลายจุด และประตูปิดเปิดน้ำหมดสภาพ โดยที่ประชุมลงมติให้สภาฯ ช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหานี้

หลังการประชุมกว่า 3 ชั่วโมง นายชิตชนก ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนการลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำ เพื่อหาข้อมูลในการการออกแบบและวางแผนงาน โดยขอให้ติดตามและลงมือโดยทันที ทั้งนี้ได้ขอให้ทางสภาฯ เร่งทำความเข้าใจแก่ราษฎร โรงเรียน วัด ในพื้นที่ๆ เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงาน เพราะอาจจำเป็นต้องขอใช้พื้นที่ในการขุดลอกหรือวางท่อ ในส่วนของงบประมาณที่จำเป็นเร่งด่วนทางสำนักชลประทานที่ 14 จะไปพิจารณาต่อว่าจะดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้ต้องขอให้ทางนายมนตรี ช่วยผลักดันในส่วนนี้ในระดับนโยบายด้วย

“ต้องขอบคุณกลุ่มผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและสภาองค์กรชุมชนตำบลอ่าวน้อย ที่เสียสละเข้ามาอาสาช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร เพราะทุกท่านคือ ผู้รู้จริงและอยู่ในพื้นที่ตลอด ก่อนหน้านี้ 1 วัน ตนได้เข้าพบรมว.เกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ซึ่งเป็นคนประจวบฯ เพื่อรายงานสภาพปัญหาเบื้องต้นและขอคำปรึกษาในการขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ในเร็วๆ นี้ ได้วางแผนลงพื้นที่ ต.เกาะหลัก ต.คลองวาฬ และ ต.ห้วยทราย เพื่อติดตามแก้ปัญหาเรื่องน้ำด้วยเช่นกัน เบื้องต้นทางรัฐมนตรีฯ เฉลิมชัย ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่” นายมนตรี ในฐานะ ส.ส.ในพื้นที่ประจวบฯ เขต 1 อ.สามร้อยยอด อ.กุยบุรี อ.เมืองประจวบฯ กล่าว

** พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน