จ.นครนายก : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายก จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

จ.นครนายก : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายก จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563

เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานด้านการกีฬาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 15 กันยายน 2563


ที่สวนเฉลิมพระเกียรติร.9 เทศบาลเมืองนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายกร่วมกันจัด โดยมีนางไพวัลย์ ศรีเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดงานฯ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานด้านการกีฬา

มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา มีเจตคติที่ดีในการเล่น และดูกีฬาอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาโดยไม่มุ่งหวังการแพ้ ชนะ แต่ต้องการสร้างพลังความรัก ความสามัคคีเป็นหลัก และต้องการให้เยาวชนในจังหวัดนครนายกได้มีโอกาสเล่นกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้: ได้กำหนดจัดการแข่งขันรวม 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล วอลเลย์บอลและกีฬากรีฑาขึ้น ระหว่างวันที่ 7-20 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาของโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครนายก และกำหนดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันขึ้นในวันนี้ โดยมีนักกีฬา และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน