กอ.รมน. จ.นครนายก มอบถุงยังชีพมูลนิธิพระราหู ให้ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอปากพลี

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

จ.นครนายก : กอ.รมน. จ.นครนายก มอบถุงยังชีพมูลนิธิพระราหู ให้ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 15ก.ย 63


พ.อ.สุรินทร์ ปรียานุภาพ รอง ผอ.รมน. จ.นครนายก
มอบหมายให้ร.ท.ธรรมรัตน์ ช้อนแก้ว
รองหัวหน้าชุด


ขุนด่าน 108 ประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสรมสุขภาพตำบลในพื้นที่ อำเภอปาพลี จ.นครนายก เพื่อ
มอบถุงยังชีพของมูลนิธิพระราหู ให้ผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 15 ราย
นพพร ชูทรัพย์ /รายงาน