พาณิชย์จังหวัดชุมพร จัด ตลาดต้องชม”หลาดกล้วยพ่อตา” ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 **ทนงศักดิ์ ศุภการ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสาววิไล มีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์  เดินทางมาพบกับกลุ่มเกษตรกรแปรรูปกล้วยเล็บมือนาง ที่ตลาดกล้วยพ่อตาหินช้าง ในการจัดกิจกรรม “ตลาดต้องชม” หลาดกล้วยพ่อตา เพื่อส่งเสริมการขาย ในระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม โดยมี นายอนิรุท พลราม ประธานกลุ่ม OTOP Village จังหวัดชุมพร และสมาชิกร้านค้าตลาดกล้วยเล็มมือนางให้การต้อนรับ

นายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดชุมพร กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น หลังจากประสบปัญหา โควิด –19  โดยในช่วงนาทีทอง มีการแจกคูปองในช่วงนาทีทอง ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านมาและแวะซื้อกล้วยที่หลาดกล้วยพ่อตาหินช้าง เพื่อให้นำคูปองไปที่จุดเช็คอิน แลกน้ำดื่มและหน้ากากอนามัยตลาดต้องชม  เพื่อให้กล้วยเล็บมือนาง ของดีจังหวัดชุมพรได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดีขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เดินทางผ่านเป็นอย่างดี

นายอนิรุท พลราม ประธานกลุ่ม OTOP Village จังหวัดชุมพร กล่าวว่า   ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ เป็นแหล่งปลูกกล้วยเล็บมือนางใหญ่สุดในประเทศและมีคุณภาพที่สุด ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกได้รวมกลุ่มกันแปรรูปเป็นสินค้า OTOP ที่ขึ้น รสชาติ อร่อย หอมหวาน เหนียวนุ่ม ชื่อดังที่สุดในประเทศจำหน่ายที่ ริมถนนเพชรเกษม ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 438-440  ทั้งขาขึ้นและขาล่องใต้ ยาวตลอดแนวสองข้างถนนเพชรเกษม ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่าน สามารถแวะสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพ่อตาหินช้าง และซื้อกล้วยเล็บมือนางไปเป็นของฝากกันได้  และเชื่อว่าการจัดการส่งเสริมตลาดต้องชมในครั้งนี้ จะทำให้เกษตรกรและร้านค้ากล้วยมีรายได้เพิ่มขึ้น

/////////////////////////////////////////////////