กรมบังคับคดี ร่วมกับธนาคารและสหกรณ์หลายหน่วยงาน จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ 2563 !!

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

“กรมบังคับคดี ร่วมกับธนาคารและสหกรณ์หลายหน่วยงาน จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ 2563 !!

กรมบังคับคดี ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์การเกษตรจังหวัดปัตตานี สหกรณ์การเกษตรเมืองปัตตานี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรหนองจิก จำกัด จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องน้ำพราว 1-2 โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี โทร. 073 335 162-3