ผู้บริหาร บริษัท เวิร์ล คอร์ปอเร ชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบข้าวสาร จำนวน 2 ตัน ให้ ผบก. จร.เพื่อสนับสนุน ข้าราชการตำรวจ!!

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

“ผู้บริหาร บริษัท เวิร์ล คอร์ปอเร ชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบข้าวสาร จำนวน 2 ตัน ให้ ผบก. จร.เพื่อสนับสนุน ข้าราชการตำรวจ!!

ผู้บริหาร บริษัท เวิร์ล คอร์ปอเร ชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (World Corporation (Thailand) Co.,Ltd) โดย Dr.Kan Phallyna (กาญจน์ พอลลีน่า) ประธานบริษัทฯ มอบหมายให้ นายแพทย์ ณปกรณ์ สุภากาญจน์ และ คุณ กันต์กวี ทับสุวรรณ มอบข้าวสาร จำนวน 2 ตัน เพื่อสนับสนุน ข้าราชการตำรวจ

โดยมี พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.จร.ให้เกียรติรับมอบ และจัดสรรให้ข้าราชการตำรวจ ต่อไป!!