DSI ลงพื้นที่อำเภอแก่งกระจานตรวจสอบที่ดิน 19โฉนด กรณีทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ (คลิป) **บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 11 สิงหาคม 2563  พ.ต.ท.ยุทธนา แพรดำ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)  นายสาโรจน์  สุขแสงดาว  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด   เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแก่งกระจาน และเจ้าหน้าที่กรมดิน ร่วมลงพื้นที่ ที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อดำเนินการกรณีมีการร้องขอให้ตรวจสอบการทุจริตโดยการนำเงินออกจากสหกรณ์  ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ด้วยวิธีปล่อยเงินกู้พิเศษให้แก่ตนเองกับพวก  เป็นเหตุให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด  ได้รับความเสียหาย 2,279 ล้านบาท

กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมถึงนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าว ต่อมา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 พันตำรวจโท กรวัชร์  ปานประภากรอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้คณะทำงานสืบสวนข้อเท็จจริงอาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำโดย พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายธวัชชัย รัตนปรีชาชัย ผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง 2 กองคดีความมั่นคง และคณะ ดำเนินการ

เบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง  พบว่าผู้ร้องอ้างว่าสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้ตรวจสอบพบว่า ผู้บริหารสหกรณ์รายหนึ่งกับพวก ได้ทุจริต  โดยอ้างว่าจะจัดทำโครงการจัดสรรที่ดินให้สมาชิกสหกรณ์ และได้นำเงินของสหกรณ์ไปซื้อที่ดินในเขตตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 19 โฉนด เนื้อที่รวมประมาณ 82 ไร่ 67 ตารางวา แต่ใช้ชื่อตนเองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและมีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลที่เป็นชื่อตนเองเพื่อถือกรรมสิทธิ์ด้วย และดำเนินโครงการชื่อ “อาลีบาบาลิฟวิ่งเฮ้า” และโครงการ “บ้านบุญสิตา” โดยได้ยื่นคำขอออกใบอนุญาตเพื่อทำการจัดสรรที่ดินต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาท่ายาง ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์สหกรณ์ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว ประมาณ 2,279 ล้านบาท   ดังนั้นเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องและเพื่อเยียวยาความเสียหายแก่สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด คณะทำงานสืบสวนข้อเท็จจริงอาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้ประสานและขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อทำการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ถูกร้องเรียน คือ ที่ดินรวม 19 โฉนด ซึ่งตั้งอยู่ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ดังกล่าว ว่าเข้าข่ายมูลฐานทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ต่อไป

ตำรวจโทยุทธนา แพรดำ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคาร และการฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI    กล่าวว่า วันนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปปง. ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีที่มีผู้ร้องสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ   โดยมีคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟจำนวนหนึ่ง  ได้มีการเอาเงินออกจากสหกรณ์ กว่า 2พันล้านบาท และมีการนำเงินมาซื้อทรัพย์สิน คือที่ดินในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี   พบว่ามีการนำเงินทุจริตมาจัดซื้อที่ดินเป็นโครงการบ้านภูสิตา  และ และโครงการบ้านพักอาลีบาบา รวมจำนวน 19 โฉนดบนพื้นที่ประมาณกว่า 82 ไร่ เศษ   ซึ่งตรงนี้พบเป็นคดีความผิดความผิดมูลฐาน  เจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่     ในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ ปปง. จะดูในเรื่องของการฟอกเงิน  คือเป็นการเอาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นมาโอนเปลี่ยนแปลงสภาพ ขณะนี้อยู่ในชั้นตรวจสอบเส้นทาง  กรมสอบสวนคดีพิเศษจะพิจารณาว่าจะสามารถรับในส่วนของคดีฟอกเงินทางอาญาเป็นคดีพิเศษหรือไม่     ซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมองว่ามีมูลค่าทรัพย์สินที่เกิน100 ล้านบาท     ถ้า DSI และ ปปง.รับเป็นคดีพิเศษแล้ว ก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและการฟอกเงิน    ทางอาญาจะต้องดูเจตนาว่าการเอาเงินที่ต้องการเอาเงินที่ทุจริตเอามาโอนเปลี่ยนแปลงสภาพ หรือปกปิด หรือกระทำด้วยประการใดๆ  ให้เห็นว่าเป็นเงินที่ได้มาถูกต้อง   ตรงนี้ถือว่าเป็นความผิดทางอาญา ก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มกำลัง เนื่องจากมีผู้เสียหายหลายรายและมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 100 ล้านบาท

///////////////////////////////////////////////