คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่แก้ปัญหาเกษตรกรกว่า 7 พันราย ที่อาศัยอยู่ในที่ดินกรมป่าไม้ ได้รับความเดือดร้อน (คลิป)**ณัฐธภพ พันสาย-เจริญ อาจประดิษฐรายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 8 ส.ค.63 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย , นายประยงค์ ดอกลำไย  นายสมชาย ฝั่งชลจิตร ที่ปรึกษากรรมาธิการ ฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการฯ ได้เดินทางไปที่ เทศบาลตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามรับฟังปัญหาประชาชนที่อาศัยอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ ซึ่งปัจจุบันไม่ได้รับการช่วยเหลือตามนโยบายต่างๆจากรัฐบาล โดยมีนายประมวล พงค์ถาวราเดช ส.ส.เขต 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกฤษดา หมวดน้อย ที่ปรึกษานายอำเภอบางสะพาน นายพรเทพ สองสี ผอ.นิคมสหกรณ์บางสะพาน นายนันทปรีชา คำทอง ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาที่ดินนิคมสหกรณ์บางสะพาน  นายสุพัฒน์ คงเจริญ ประธานสหกรณ์นิคมบางสะพาน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้น

สำหรับ พื้นที่สหกรณ์นิคมบางสะพาน เดิมที เคยมีมติ คณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อปี 2513 และ ปี 2517 อนุญาตให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้ที่ดินในเขตป่าไม้ เพื่อจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ให้เกษตรกรเป็นสมาชิกของสหกรณ์นิคมบางสะพาน ในพื้นที่ 2 อำเภอ คือ บางสะพาน บางสะพานน้อย รวม 10 ตำบล มีพื้นที่ 160,000 ไร่ ชาวบ้านที่อยู่อาศัยจึงได้ประกอบอาชีพด้วยดีมาตลอด ในที่ดิน 9 พันกว่าแปลงมีเกษตรกร 7 พันกว่าราย

ต่อมาในปี 2562  ได้สิ้นอายุสัญญาอนุญาตของกรมป่าไม้  ชาวบ้านจึงไม่มีสิทธิ์เข้าทำกิน นิคมสหกรณ์จึงได้ประสานหมู่บ้านต่างๆทำประชาคมเพื่อประกอบเรื่องขออนุญาตใหม่  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการสำรวจที่ดินที่เคยขออนุญาต และได้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกเป็น ป.ส.22 และขณะนี้ผู้ว่าราชการประจวบคีรีขันธ์ ได้ลงนามส่งหนังสือถึงกรมป่าไม้ เพื่อขอใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมป่าไม้ เพื่อขออนุญาตใช้เป็นหนังสือ ป.ส.23

นายนันทปรีชา คำทอง กล่าวว่า ปัจจุบันที่ดินที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ มีบ้านเรือนอยู่กว่าหมื่นครัวเรือน มีโรงเรียน วัด สถานที่ราชการ แต่ชาวบ้านไม่มีสิทธิในที่ดินทำกินที่ จึงขอให้คณะกรรมาธิการฯได้ช่วยติดตามเรื่องการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ให้อย่างยั่งยืนต่อไป

////////////////////