วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix lt Center ออกให้บริการแก่ประชาชน **บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 6  ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอชะอำ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและการยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  Fix lt Center

โดยมีนายดำรง สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2  กล่าวถึงการจัดงาน พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และชาวบ้านหมู่ 6 ตำบลเขาใหญ่เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียงกัน

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2  ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการ  การอาชีวศึกษาให้จัดโครงการพัฒนารูปแบบ และการยกระดับคุณภาพการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix lt Center ประจำปี 2563   เพื่อออกให้บริการตรวจซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ   เครื่องใช้ในครัวเรือน  อบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพต่างๆแก่ประชาชนในพื้นที่  พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยี   ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน   ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน ในการดูแล  บำรุง  รักษา  ซ่อมสร้างเครื่องมือ  และอุปกรณ์การประกอบอาชีพเครื่องใช้ในครัวเรือนได้ด้วยตนเองให้แก่ประชาชนในพื้นที่

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน