ปราจีนบุรี ชุมชนจัดกิจกรรมด้านการประมงแข่งขันหว่านแหการกุศลสร้างพลังความสามัคคีในชุมชน ( คลิป ) ** อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ รายงาน

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

 ปราจีนบุรี ชุมชนจัดกิจกรรมด้านการประมงแข่งขันหว่านแหการกุศลสร้างพลังความสามัคคีในชุมชน

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ที่สระน้ำชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   นายนิรันดร์ บัวจู ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านหินเทิน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านจัดการแข่งขันหว่านแหการกุศล เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน ปรับภูมิทัศน์รอบสระน้ำ และนำรายได้ไปร่วมบูรณะพุทธศาสนาโดยการสร้างเมรุวัดแก่งหินเทิน

โดยมีนายสำราญ อ่อนอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ นายธีรพงศ์ ไกรนรา ประมงจังหวัดปราจีนบุรี นางกัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอบ้านสร้าง ร่วมให้กำลังใจและชมการแข่งขัน

การจัดกิจกรรมของชุมชนในครั้งนับเป็นครั้งแรก แต่ก็มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มากกว่า 400 คน ทั้งคนในพื้นที่ และต่างจังหวัด     ผลการแข่งขันหว่านแห (ทอดแห)ประเภทสัตว์น้ำที่จับได้มีน้ำหนักสูงสุดได้แก่นายสุริยะ บริบูรณ์ รับโล่ห์และเงินรางวัล 1,000 บาท จากนายก อบต.แก่งดินสอง รางวัลที่ 2 และ 3 รับโล่ห์และเงินรางวัลจากผู้ใหญ่บ้านม.8 และจากประมงอำเภอบ้านสร้าง ตามลำดับ สำหรับรางวัลพิเศษประเภทจับสัตว์น้ำได้น้ำหนักสูงสุดต่อการหว่านแห 1 ครั้ง (30กิโลกรัม)รับเงินรางวัลจากประมงจังหวัดปราจีนบุรี

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต่างมีความสุข สนุกสนาน และประทับใจ ต้องการที่จะให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีกในชุมชนในปีต่อๆไป ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรีและภาคีที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาให้ การสนับสนุนต่อไป

** อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ รายงาน