จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อำเภอเมือง ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อำเภอเมือง ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง
และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครนครสวรรค์
โดยมีประชาชนจิตอาสา นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 31 เจ้าหน้าที่ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด เก็บกวาด ล้างถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่บริเวณโดยรอบ ให้สะอาด สวยงาม