ชาวบางสะพานเดือดร้อนหนัก เตรียมส่งตัวแทนขอเข้าพบรัฐมนตรี อธิบดีกรมป่าไม้ ขอใช้ที่ดินทำกินเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย (คลิป) **เจริญ อาจประดิษฐ์ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 2 ส.ค.63 นายสุพัฒน์ คงเจริญ ประธานสหกรณ์นิคมบางสะพาน  เปิดเผยว่า  ขณะนี้สหกรณ์มีสมาชิกกว่า 6 พันราย แทบทั้งหมดอาศัยทำกินอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ แต่ไม่มีสิทธิในที่ดิน จึงต้องการให้เร่งช่วยเหลือผลักดันที่ดินทำกิน จัดสรรที่ดินให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ เพื่อจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล อีกทั้งจะได้มีสิทธิครองครองในที่ดินทำกินของตัวเองที่ทำกินกันมาหลายชั่วคน

นายนันทปรีชา คำทอง ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาที่ดินนิคมสหกรณ์บางสะพาน กล่าวว่า  หลังจากคณะทำงานได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  และได้ส่งเสนอผู้ว่าการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณา ได้เห็นชอบลงนามและส่งต่อไปที่กรมป่าไม้แล้ว เพื่อขออนุญาตการใช้ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ (ป.ส.23) ซึ่งจากการประชุมสมาชิกสหกรณ์มีมติให้ติดตามเรื่องนี้ เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นิคมสหกรณ์บางสะพาน แสนหกหมื่นไร่ เดือดร้อน ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ ทั้งที่ทำกินมาก่อนปี 2500

นายนันทปรีชา กล่าวอีกว่า ปัจจุบันในที่ดินดังกล่าว มีโรงเรียน วัด สถานที่ราชการ มีบ้านเรือนอยู่กว่าหมื่นครัวเรือน แต่ชาวบ้านไม่มีสิทธิในที่ดินทำกินที่ถูกต้องตามกฎหมาย บางครั้งเกิดแรงประทะระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน หลายหน่วยงานพยายามจะเข้ามาแก้ไขปัญหา แต่เป็นเรื่องนโยบาย ซึ่งในเร็วๆนี้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาที่ดินนิคมสหกรณ์บางสะพาน จะขอเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อขอให้ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ให้อย่างยั่งยืนต่อไป

//////////////////////////////////////////