ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำจิตอาสาเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563**บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน**แชร์ข่าวนี้

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563  ที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง ต.เขาใหญ่ อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “กิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563”

โดยมี นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันกว่า 600คน 

โดยประธานในพิธีได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกล่าวเปิดโครงการจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563    ประธานในพิธีได้นำจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เรียงหิน  ปลูกหญ้าแฝก บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว  

จากนั้นได้นำจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมปลูกป่านศรนารายณ์  จำนวน 15,000 หน่อ   บนพื้นที่แปลงปลูกป่านศรนารายณ์จำนวน500 ไร่  บริเวณด้านหลังศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการพระราชประสงค์กะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   ซึ่งการสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ จะช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่า บรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เพื่มพื้นที่ป่าและอาชีพให้แก่เหกษตรกรในพื้นที่  ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ  และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

///////////////////////////////////// /////////////////////////

บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์  รายงาน