กรมบังคับคดีจัดขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันหยุดราชการ วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563!!

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

“กรมบังคับคดีจัดขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันหยุดราชการ วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563!!

กรมบังคับคดีจัดขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันหยุดราชการ วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 โดยมีสำนักงานที่ทำการขายทอดตลาด จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดปัตตานี
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ทำงานประจำได้มีโอกาสเข้าร่วมประมูลทรัพย์ได้และเพิ่มฐานของผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลให้มากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เริ่มขายทอดตลาดเวลา 09.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดที่มีการขายทอดตลาด ทั้งนี้ สามารถตรวจดูรายการทรัพย์สินได้ทาง WWW.led.go.th และทาง Application LED Property หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี โทร 0 2881 4999 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 หรือสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาที่เกี่ยวข้อง!!