กองบิน 5 จัดพิธีเปิดการฝึกการปฏิบัติการร่วมระหว่าง บ.จธ.2 เรือเร็วตรวจการณ์ และเรือค้นหาและกู้ภัยทางทะเล **เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการปฏิบัติการร่วมระหว่าง บ.จธ.2 เรือเร็วตรวจการณ์ และเรือค้นหาและกู้ภัยทางทะเล โดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ณ บน.5 ประจำปี 63 โดยใช้ชื่อสำหรับการฝึกคือ “SEA AIR LAND INTEGRATED EXERCISE 2020” (SALIX 2020) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกขั้นตอนการปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง บ.จธ.2 ที่ทำหน้าที่เป็น Sensor เรือเร็วตรวจการณ์ และเรือค้นหาและกู้ภัยทางทะเล ซึ่งทำหน้าที่เป็น Shooter โดยอาศัยการควบคุมบังคับบัญชาผ่าน ศปก.บน.5 เพื่อการตรวจการณ์ทางทะเล และสามารถบูรณาการในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลได้ ณ ลานจอด ฝูงบิน 501 กองบิน 5อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

////////////////////////////////////////////////

เครดิตภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์