กอ.รมน.ประจวบส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนสับปะรดผลิตสินค้าแปรรูปจำหน่ายแก้ปัญหาราคาตกต่ำ (คลิป) **เอกภพ วงศ์ประเสริฐ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 23 ก.ค.63 ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งเคล็ด เลขที่ 111/2 หมู่ 6 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พันเอกกรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระดับตำบล ระยะที่ 4 ภายใต้กิจกรรม”รักบ้านเกิด”ให้กับชาวสวนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด และชาวบ้านในพื้นที่ผู้มีความสนใจ

โดยภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการอบรมเรียนรู้วิธีการแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดซึ่งมีราคาตกต่ำ โดยการนำมาผลิตทำเป็นสับปะรดกวน และน้ำซอสปรุงรสจากสับปะรด ไว้รับประทานเอง และส่งขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เพื่อเป็นการต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมี นางสาวอุราวรรณ พู่เพชร ผู้ช่วยเกษตรอำเภอเมืองประจวบ พันตำรวจโท ธำรงค์ สิงห์แก้ว ปราชญ์ชาวบ้าน และเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองประจวบ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดให้ความรู้กับชาวบ้าน

โอกาสนี้ยังได้มอบเครื่องมือสำหรับผลิตไม้กวาดทางมะพร้าว ประกอบด้วย เลื่อยโค้ง ค้อนเขากวาง ค้อนยาง ครีมตัดลวด กรรไกร สิ่ว และชั้นวางไม้กวาด จำนวน 20 ชุดอีกด้วย เพื่อเป็นการต่อยอดให้กับชาวบ้านได้ฝึกอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าวช่วงเวลาว่างจากงานประจำ แล้วนำไปจำหน่ายเพิ่มรายได้เป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่ง

////////////////////////////////////////////////