ผู้การฯ ตม. 6 ติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ป้องกันลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย และเข้มงวดในการป้องกันการขนย้ายยาเสพติดข้ามประเทศ **โยธิน ประชามตัรฐ รายงาน **

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

วันนี้ 16 ก.ค. 63 ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พล.ต.ต.พีรวัส บุญลอย ผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 เดินทางมายังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเบตง จ.ยะลา เพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 การเข้มงวดกวดขันของบุคคลต่างด้าว ที่อาจจะฉวยโอกาสใช้ช่องทางธรรมชาติแฝงตัวเข้ามาในประเทศ รวมทั้งการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตามมาตรการผ่อนคลายระยะ 5 และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี พ.ต.ท.ธนกฤต กองคำ สว.ด่าน ตม.เบตง และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณด่านพรมแดนเบตงให้การต้อนรับ

พล.ต.ต.พีรวัส บุญลอย ผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 กล่าวว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังดูเเลพื้นที่บริเวณด่านพรมเเดนเบตง อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย หลังพบว่ายังมีเเรงงานไทยบางส่วนยังเข้าเมืองไม่ถูกต้อง  เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองไวรัสโควิด 19 อีกทั้งได้เพิ่มความถี่ในการลาดตะเวนเส้นทางธรรมชาติ และเข้มงวดในการป้องกันการขนย้ายยาเสพติดข้ามประเทศ

ส่วนมาตรการผ่อนปรนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 อาทิ การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะการขนส่งสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดน  การออกมาตรการผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น ผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ และกำหนดระยะเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 2

/////////////////////////////////////////////////////////

โยธิน  ประชามตัรฐ  รายงาน