กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินวันเสาร์ จำนวน 13 แห่ง ขายทรัพย์ได้กว่า 153 ล้านบาท!!

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

“กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินวันเสาร์ จำนวน 13 แห่ง ขายทรัพย์ได้กว่า 153 ล้านบาท!!

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินวันเสาร์ จำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จังหวัดปัตตานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้ จำนวน 48 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 153,642,690.00 บาท

การขายทอดตลาดทรัพย์สินในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดการขายทอดตลาด ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดความแออัด ด้วยการจัดที่นั่งให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 – 2 เมตร มีการลงทะเบียนเข้าออกผ่านทางระบบไทยชนะ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง!!