มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ เร่งสร้างอาชีพ หาตลาดให้ชาวบ้านเกษตรกร **บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

รมช.ธรรมนัส เคียงข้างชาวเพชรบุรี ห่วงการทำกิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ เร่งสร้างอาชีพ หาตลาดให้ชาวบ้านเกษตรกร พร้อมรับมอบหนังสือการร้องขอให้ออกเอกสารสิทธิในพื้นที่การยกเลิกที่มีอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี โดยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวคำต้อนรับ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่า มีความเป็นห่วงอาชีพการทำกิน ในเขตปฏิรูปที่ดินที่จะช่วยสร้างอาชีพ เช่น ส่งเสริมการเลี้ยงโค หรือหาตลาดให้ชาวบ้านเกษตรกร รวมถึงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร แก้ปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งปัญหาน้ำหลากน้ำท่วม หน้าแล้งน้ำในอ่างเก็บน้ำเหลือน้อย หรือบางแห่งเกิดจากการตื้นเขิน อยากพัฒนาให้มีความเจริญ รวมถึงการสานต่อโครงการพระราชดำริด้วย

นอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้หวงแหนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน พร้อมรับมอบหนังสือการร้องขอให้ออกเอกสารสิทธิในพื้นที่การยกเลิกที่มีอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร  ซึ่งจะได้นำเข้าคณะกรรมการจำแนกที่ดิน และมติ ครม. ต่อไป

โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 10 ราย และมอบบัตรดินดี มอบสระน้ำขนาดเล็ก มอบพันธุ์ไม้ และมอบน้ำหมักชีวภาพให้เกษตรกรไว้ใช้ประโยชน์อีกด้วย จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ แปลงที่ดินเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ของนางกนกวรรณ ป้อมสิงห์ ซึ่งเป็นครัวเรือนต้นแบบด้านการลดหนี้ สร้างขวัญ กำลังใจ ให้ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง

//////////////////////////////////////////////

บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน**