สระบุรี-วัดโคกมะตูม หนองแค แจกทาน ตามดำริพระสังฆราช (คลิป)**ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 5 กรกฎาคม  วัดโคกมะตูม  ต.หนองไข่น้ำ  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  ก่อนแจกทานแก่ประชาชน มี  ชมรมวัฒนธรรมวิทิตการ แสดงรำถวาย 3 ชุด  จากที่มีหลายชุด  ตั้งแต่เกิดไวรัสโควิค-19  วันนี้เป็นวันแรก ได้มาร่วมตัว ฟ้อนรำ มี

ชุดที่ 1 รำบวงสรวงองค์เทพยาดา พญานาคราช ท่านท้าวศรีสุโท สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ดูแลปกครองชาววัดโคกมะตูมชาวโคกมะตูม

ชุดที่ 2 รำวงหนองแค  กล่าวถึงทุกตำบลมีทุกตำบลในอำเภอหนองแคก็จะมีเนื้อเพลงอยู่ครบในทุกตำบลในอำเภอหนองแค

ชุดที่ 3 รำ ออนซอนอีสาน  ไม่ว่าเราจะอยู่ภาคใดก็ตาม เราก็คือพี่น้องกัน เพลงของภาคอีสานก็เป็นเพลงสนุกสนาน

พระครูวิทิตอรรถการ  เจ้าคณะตำบลหนองไข่น้ำ เจ้าอาวาสวัดโคกมะตูม  องหนองแค  จ.สระบุรี   กล่าวพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช ท่านให้วัดในประเทศไทยที่มีศักยภาพที่จะตั้งเป็นโรงทานให้แก่ประชานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้จัดทำ  ทางวัดโคกมะตูมก็มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือกับผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส ที่จะทำได้ ทางวัดโคกมะตูมจึงตั้งโรงทานแจกทานมาทุกอาทิตย์  อาทิตย์นี้เป็นการแจกทานอาทิตย์ที่ 13  ก็มีประชาชนทั้งบ้านโคกมะตูมและประชาชนทั่วไปก็ไม่ต่ำกว่า 250 คน ก็จะแจกทุกวันอาทิตย์ไปจนถึงเดือนธันวาคม ก็ได้รับการอุปถัมภ์จากญาติโยมศิษย์ยานุศิษย์ คณะชมรมวัฒนธรรมวิทิตการ  ต.หนองไข่น้ำก็เข้ามาช่วยทำอาหารมาแจกจ่าย

ทางวัดก็มีโครงการโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งวัดในแปลงผัก ปลูกผักเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ  เพื่อนำมาทำครัว แจกจ่ายประชาชน เหลือก็จะแจกจ่ายประชาชนทั่วไปอีก   ทั้งก็ยังมีเสื้อผ้าของญาติโยมนำมาแจกญาติโยมทั่วไปที่ต้องการ อีกด้วย

แจกทุกวันอาทิตย์จนสิ้นเดือนธันวาคม ส่วนจะมีแจกต่อไปหรือไม่ก็ต้องดูว่าทางสำนักงานพระพุทธศาสนาประสานกับทางรัฐบาล หนึ่งอำเภอหนึ่งวัด อย่างไร   สิ้นเดือนธันวาก็หยุดไว้ก่อน คอยดูในกรณีพิเศษ ประชาชนที่มารับแจกก็มีบัตรคิวไห้ มีเจลแอลกอฮอล์ มีวัดอุณหภูมิ  ทิ้งระยะห่าง  โดยมีเจ้าหน้าที่ มาดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด

///////////////////////////////////////////////////////

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน