รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการเปิดอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 **บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 5 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3สาขาเพชรบุรี  อ.ชะอำ นายวราวุธ  ศิลปะอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเปิดอุทยานแห่งชาติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ และกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19  และตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่าง วันที่ 5-7 กรกฎาคม 63  โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   อธิบดี  รองอธิบดี  ที่ปรึกษา รมว.ทส.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  และหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร่วมให้การต้อนรับ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวต้อนรับคณะรัฐมนตรี  จากนั้นคณะรัฐมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง8 หน่วยงาน ในพื้นที่3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และจังหวัดสมุทรสงคราม     รัฐมนตรีได้กล่าวมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง 3 จังหวัดในการปฏิบัติหน้าที่

นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้มอบนโยบายในหลายประเด็น เพราะพื้นที่บริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ มีบทบาทและสร้างรายได้สำคัญให้กับประเทศ โดยฝากถึงเรื่องการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภาพรวมการใช้แอพพลิเคชั่น QueQ ในการจองว่ามีปัญหาเรื่องใดและจะแก้ไขปัญหาอย่างไร การแก้ไขปัญหาเรื่องสัตว์ป่าในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมปริมาณลิง หรือการดูแลอนุรักษ์ช้างป่านั้น อยากให้ปฏิบัติงานด้วยการคำนึงถึงทั้งสองฝ่าย โดยเอาใจสัตว์ป่ามาใส่ใจเรา พร้อมกับการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนควบคู่กันไป การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน ที่สิ่งสำคัญคือการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิด และเมื่อแก้ไขปัญหาแล้วเกิดผลอย่างไร การบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วมอย่างยั่งยืน การจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชน และการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ขอฝากทสจ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับทุกหน่วยงานในจังหวัด ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น เพราะการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่นั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้งานก้าวหน้าไปอีกขั้น ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว และมองไปข้างหน้า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

จากนั้นนายวราวุธ  ศิลปะอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะได้เดินทาง ไปยังสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้   เพื่อมอบพันธ์กล้าไม้ อาทิเช่น ต้นสัก ยางนา ไม้ประดู่ ไผ่ และไม้ยืนต้นอีกหลากหลายชนิด จำนวน 33,5000 ต้น  ให้แก่ตัวแทนและประชาชนในพื้นที่  นำกลับไปปลูกในพื้นที่ จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นหว้า บริเวณหน้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ส าขาเพชรบุรี   และปลูกต้นมะลิดในพื้นที่สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการพื้นพื้นที่สีเขียว  จากนั้นได้เดินทางไปติดตามมาตรการป้องกัน COVID-19   ในการเปิดอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ 

/////////////////// ////////////////////////

บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน