กอ.รมน.จว.ขอนแก่น จัดพิธีเปิดโครงการ การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน (สานเสวนากลุ่มอาชีพ)!!

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น จัดพิธีเปิดโครงการ การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน (สานเสวนากลุ่มอาชีพ)!!

เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.)ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน (สานเสวนากลุ่มอาชีพ)เพื่อเป็นการบูรณาการ การบริหารจัดการ ให้ความรู้ด้านการจัดการผลผลิตและราคาผลผลิต โดยให้กลุ่มอาชีพมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการผลผลิต และราคาผลผลิต ที่กลุ่มอาชีพพอใจและเป็นธรรม และ เพื่อเป็นการให้บุคคลที่เป็นแกนนำกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมกันหาวิธีการในการแก้ปัญหาและเป็นช่องทางหนึ่ง เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการผลผลิต และราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยมีการดำเนินการปรับรูปแบบตามบริบทของผลผลิตต่างๆ เป็นพื้นฐาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น, แสดงข้อคิดเห็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ และส่งเสริมความรู้ เพื่อให้มีการ บูรณาการ บริหารจัดการความรู้ด้านการจัดการผลผลิตและราคาผลผลิต ณ ศาลาชุมชน ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ผลการดำเนินการผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี!!

#ทีมงานประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!