อควาเรียมหว้ากอพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวเรียนรู้โลกใต้ทะเลช่วงวันหยุดยาวชดเชยเทศกาลสงกรานต์ เริ่ม 1 ก.ค.นี้ จำกัด150คนต่อรอบ (คลิป)**เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 30 มิ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางเจ้าหน้าที่ทีมงานได้มีการจัดเตรียมสถานที่ และความพร้อมในการเปิดให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าชมในอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ในช่วงวันหยุดยาวชดเชยเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตโลกใต้ท้องทะเล และเข้าชมศึกษาด้านดาราศาสตร์และอวกาศ ภายใต้มาตรการป้องกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ภายหลังรัฐบาลได้มีการประกาศผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 5 เริ่มในวันที่ 1 ก.ค.63 นี้

นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่อุทยานฯ ได้ปิดชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นานกว่า 3 เดือน ขณะนี้พร้อมจะเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้แออัด มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณทางเข้าอุทยานฯ ล้างมือด้วยน้ำให้สะอาดและเจลแอลกอฮอร์ นักท่องเที่ยวต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ ต้องลงทะเบียนเข้า-ออกในอาคารหรือจุดที่กำหนดไว้ ผ่านแอบพลิเคชั่น ไทยชนะ

นอกจากนี้ผู้ที่สนใจเข้าชม สามารถจองล่วงหน้าได้ที่ www.waghor.go.th และกรณีไม่ได้จองผ่านเว็บไซต์ ท่านยังคงสามารถเดินเข้าเยี่ยมชมได้ตามปกติ แต่ขอสงวนสิทธิ์กรณีการลงทะเบียน (check in) เต็ม ซึ่งอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ 150 คนต่อรอบ อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ รับนักท่องเที่ยวได้ 75 คนต่อรอบเท่านั้น

โดยขอความร่วมมือผู้เข้าเยี่ยมชมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (โควิด-19) ดังนี้ 1.ผู้เข้าเยี่ยมชมต้องผ่านการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณจุดทางเข้าอุทยานฯ 2.ผู้เข้าเยี่ยมชมต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่อุทยานฯ 3.ขอความร่วมมือลงทะเบียนเข้า-ออก(check in / check out) ในอาคาร/จุดที่กำหนดไว้ และทำความสะอาดมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 4.ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการจับ สัมผัส นิทรรศการและจุดเสี่ยงสัมผัสในบริเวณต่างๆ 5.ขอความร่วมมือรักษาระยะห่าง (social distancing) ในระหว่างการเข้ารับบริการภายในอุทยานฯ และหากกรณีไม่ผ่านการคัดกรองและไม่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย อุทยานฯขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ

///////////////////////////////////////////////////////